Vesti

 FFNS je jedini privatni fakultet, regionalno poznat i priznat u Evropi.   

  • Sprovodi akreditovane studijske programe:

  • Integrisane akademske studije Farmacija

  • Integrisane akademske studije Farmacija – medicinska biohemija

  • Osnovne strukovne studije Zdravstvena nega

  • Osnovne strukovne studije Radna terapija

  • Akademske specijalističke studije

  • Zdravstvene specijalizacije

Jedinstven koncept studiranja - školovanje kadra za 21. vek

Način studiranja na FFNS-u  u potpunosti je prilagođen potrebama studenata. Studenti imaju mentore, koji ih usmeravaju, prate njihova interesovanja i talente i savetuju prilikom karijernog profilisanja. Predavanja i vežbe organizovani su radnim danima za redovne studente i vikendom za studente koji su zaposleni ili ne žive u Novom Sadu. Laboratorijske vežbe izvode se u malim grupama. Sva održana predavanja snimaju se korišćenjem smart tehnologije i postavljaju na sajt fakulteta. Velika prednost studiranja FFNS-a je mogućnost studiranja uz posao i polaganje ispita svakog meseca. Fakultet  prati trendove i i kombinuje nove tehnologije i koncepte učenja. Praksa je ključ uspeha - saradnja sa više od 70 ustanova. Diploma za evropsku budućnost!

Fokus fakulteta je na praksi, te se veliki fond časova stručne prakse obavlja u apotekama, medicinsko-biohemijskim laboratorijama, farmaceutskim kompanijama, institutima, bolnicama i kompanijama za klinička istraživanja.Svi studijski programi usklađeni su sa programima prestižnih srodnih univerziteta u Evropi. Na taj način olakšan je proces nostrifikacije diplome onim studentima koji planiraju da  nastave usavršavanje u inostranstvu.

Upis 2019! Za prijave u junskom predupisnom roku omogućili smo popust, a najbolji kandidat na smeru farmacija i medicinska biohemija dobiće stipendiju u iznosu od 1000eur.Osiguraj uspešnu budućnost – biraj svoj put.

KONTAKT

Novi Sad, Trg mladenaca 5

tel.: (+381) 021 6615 897

mob.: (+381) 064 659 2993

fax.: (+381) 021 44 75 77

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.